Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) № 15 "Зірочка" комбінованого типу

 

Літне оздоровлення 2018

 

 

 

Дошкільний навчальний заклад (ясла-садок) №15 «Зірочка»

комбінованого типу

 

НАКАЗ

 

від 25 квітня  2018 року                                                                                   № 28 -о

 

Про підготовку

до оздоровчого періоду

 

 На виконання п. 2 ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», п. 25 Положення про дошкільний навчальний заклад» та з метою належної підготовки та проведення оздоровчої літньої компанії у 2018 році, дотримання законодавства у сфері оздоровлення дошкільників та згідно наказу управління освіти МР від 23.04.2018р. № 250/о «Про організацію літнього оздоровлення дітей влітку 2018 року»

НАКАЗУЮ:

1. Організувати своєчасну і належну підготовчу роботу по створенню необхідних санітарно-гігієнічних умов для оздоровлення дітей влітку у
дошкільному навчальному закладі, до 01 червня 2018 року.

2. Розробити та затвердити на засіданні педагогічної ради (виробничої наради) заходи щодо організації та проведення оздоровлення дітей влітку поточного року, до 01 червня 2018 року.

3.Створити тимчасову комісію для огляду приміщень і території дошкільного
навчального закладу (далі — комісія) у складі:

Голова комісії: Повєткіна Л.Є.- вихователь-методист

Члени комісії: Тарасенко Н.С. – завгосп

                           Муленко Т.П. - сестра медична старша

                           Тесленко С.О. – робітник з комплексного обслуговування

4. Комісії:

4.1. Провести огляд приміщень і території дошкільного навчального закладу, до
15 травня. Під час огляду особливу увагу звернути на стан пожежної безпеки,
зокрема перевірити наявність первинних засобів пожежогасіння, планів-схем
евакуації.

4.2.  Скласти   акт  огляду  приміщень   і  території  дошкільного   навчального
закладу, до 18 травня.

5. Повєткіній Л.Є., вихователю-методисту:

5.1.  Розробити методичні рекомендації для педагогічних працівників щодо
організації освітнього процесу під час оздоровчого періоду, до 17 травня.

5.2.    Провести    консультацію    для    педагогічних    працівників    з    питань
календарного планування, до 17 травня.

5.3. Забезпечити контроль за дотриманням в закладі  вимог Законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення санітарно-епідеміологічного благополуччя населення», «Про пожежну безпеку» та ужити заходи, спрямовані на профілактику дитячого травматизму, запобігання нещасних випадків під час літнього оздоровлення дітей.

                                                                                                    Постійно

5.4. Організувати проведення свята, присвяченого Дню захисту дітей.

5.5. Активізувати роботу педагогічного колективу щодо організації навчально-виховної роботи з дітьми, еколого-натуралістичного, природоохоронного  та фізкультурно-оздоровчого напрямів, гурткової роботи, протягом літнього періоду.

5.6.  Організувати проведення анкетування батьків щодо відвідування їхніми

ді­тьми дошкільного навчального закладу в оздоровчий період, до 21 травня.

5.7. Узагальнити результати анкетування та скласти проект орієнтовної мережі вікових груп на оздоровчий період, до 23 травня.

5.8. Переглянути і внести, за потреби, зміни до плану роботи на оздоровчий період до 24 травня.

5.9.Скласти розпорядок дня та перелік організованих видів діяльності дітей різ­
них вікових груп, до 24 травня.

5.10.Поінформувати батьків про режим роботи, розпорядок дня дошкільного

на­вчального закладу та особливості освітнього процесу в оздоровчий період, до 01червня.

5.11.Організувати виставку методичної літератури «На допомогу педагогам», до
01 червня.

5.12.Провести інструктаж серед  педагогічних працівників закладу щодо виконання Інструкції з організації охорони життя і здоров'я
дітей у дошкільних навчальних закладах, затвердженої наказом Міністерства освіти і науки України від 28.10.2008 № 985, до 01 червня.

5.13.  Тримати на контролі організацію освітньої роботи з дітьми під час оздоровчого періоду, постійно.

6. Тарасенко Н.С., заступникові завідувача з господарства:

6.1.Забезпечити групові приміщення, харчоблок необхідними мийними та
дезинфікувальними засобами, до 01 червня.

6.2.Забезпечити заміну піску на групових і спортивному майданчиках, до 01 червня.

6.3.Тримати  на  контролі   дотримання   санітарно-гігієнічного  режиму  в усіх

при­міщеннях дошкільного навчального закладу, а також правил охорони праці і безпеки життєдіяльності, постійно.

6.4.Дотримуватися санітарно-протиепідемічного режиму у коморі, постійно.

6.5.     Перевіряти    наявність    сертифікатів    якості    продуктів    харчування    і продовольчої сировини під час отримання їх від постачальників, постійно.

6.6.  Дотримуватися правил зберігання та реалізації продуктів харчування і продовольчої сировини, враховуючи термін реалізації та товарне сусідство, постійно.

7. Сестрі медичній старшій, Муленко Т.П. та медичній сестрі з дієтичного харчування: Гронській Н.В.:

7.1.Розробити рекомендації щодо загартовування дітей улітку, до 17 травня.

7.2.Скласти примірне двотижневе меню на оздоровчий період і погодити його з санітарно-епідеміологічною службою, до 17 травня.

7.3.Скласти графік видачі їжі на оздоровчий період, до 24 травня.

7.4.Активізувати   роботу  ради  з  харчування, зокрема  тримати  на  контролі

наяв­ність сертифікатів якості продуктів харчування, технологію приготування їжі, якість  питної  води,  дотримання  строку  реалізації продуктів  харчування  і продовольчої сировини, організацію харчування дітей різних вікових груп, постійно.

7.5. Активізувати роботу щодо загартування дітей природними факторами.

 

7.6.Провести  антропометричні  вимірювання дітей,  до   1   червня,  а надалі проводити щомісяця. Результати антропометричних вимірювань доводити до відома батьків або осіб, які їх замінюють, постійно;

7.7.Проводити санітарно-просвітницьку роботу серед дітей, батьків або осіб, які  їх замінюють,  та працівників дошкільного  навчального  закладу  щодо запобігання харчовим отруєнням, постійно.

7.8. Тримати на контролі забезпечення медичного кабінету необхідними лікар­ськими препаратами, постійно.

8.   Пономаренко   С.М.,   Бабаєвій   Н.А., Савич Н.А., Гребінчук О.В.
працівникам харчоблоку:

8.1.    Дотримуватися   санітарно-протиепідемічного   режиму   на   харчоблоці,
постійно.

8.2.  Дотримуватися технології приготування страв, зокрема особливу увагу
звертати на приготування овочевих, м'ясних і рибних страв, постійно.

9. Педагогічним працівникам:

9.1. Створити безпечні умови для оздоровлення дітей та суворо дотримуватися
вимог безпеки життєдіяльності в оздоровчий період і протипожежної безпеки
та посилити контроль за перебуванням дітей в закладі, постійно.

9.2.   Забезпечити  змістовне  дозвілля  дітей  протягом  оздоровчого  періоду,
постійно.

9.3. Проводити просвітницьку роботу з родинами дітей, постійно.

10.     Горбівненко О.О., музичному керівнику:

10.1. Скласти сценарій свята до Міжнародного дня захисту дітей, до 15 травня.

10.2. Забезпечити проведення на свіжому повітрі культурно-масових заходів
протягом оздоровчого періоду, постійно.

11. Помічникам вихователів та обслуговуючому персоналу:

11.1. Суворо дотримуватися вимог санітарно-гігієнічного, протиепідемічного та повітряного режиму у дошкільному навчальному закладі, постійно.

11.2.   Проводити   вологе   прибирання   приміщень   дошкільного   навчального
закладу двічі на день, постійно.

12. Робітнику з комплексного обслуговування ремонту будинків, споруд і обладнання, Тесленко С.О. та двірникам Куроп`ятник Н.В., Чередниченко В.Ф.:

12.1.Вчасно прибирати територію та дитячі майданчики до приходу дітей в заклад.

12.2.Скосити траву на ділянці дошкільного навчального закладу, до 01червня;
надалі — двічі на місяць.

12.3.Поливати територію дошкільного навчального закладу (землю, пісок,
тверде покриття, зелені насадження тощо) двічі на день, постійно.

13. Контроль за виконанням цього наказу залишаю за собою.

 

Директор закладу                                      _____                                            Л.Коц

 

          У ДНЗ «Зірочка» оздоровчий період триває три літні місяці. Перед його початком проводиться обов'язкова запланована адміністративно-господарська робота. Так, було завезено пісок, підготовлено ігрові майданчики, відремонтовано спортивні знаряддя.  Також складено загальний та групові плани оздоровлення дітей - вихованців дитсадка. Основними завданнями при цьому є забезпечення ефективного оздоровлення та повноцінного відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, культурно-виховної та оздоровчої роботи з ними, закріплення, уточнення, розширення запасу знань, набутих впродовж навчального року, застосування практичних умінь, навичок у процесі рухової, ігрової, пізнавальної, мовленнєвої, художньої, предметно-практичної дитячої діяльності. Так, на оздоровчий період збільшені норми фінансування на харчування дітей.  

              Літня оздоровча робота в  ДНЗ № 15  була

організована і затвердженим планом і націлена на забезпечення охорони життя і здоров»я  вихованців, організації  здоров»язбережуючого  режиму,запобігання захворюваності та травматизму.

         Вся робота педагогів була спрямована на те,  щоб як можна повніше задовольнити потреби  зростаючого  організму в відпочинку, творчості,  діяльності та русі, а також на створення комфортних умов для фізичного, психічного,  розумового,  художньо-естетичного розвитку  кожної дитини.    Забезпечити необхідний рівень фізичного та психічного розвитку дітей допомогла чітко спланована система заходів  розважального, пізнавального та оздоровчого характеру. 

           Режим роботи закладу був переведений на збільшення часу перебування  дошкільників на свіжому повітрі, на підвищення рухової активності дітей   засобами рухливих  ігор, спортивних розваг, екскурсій, дозвілля, також, вихователями проводилось загартування дітей водою, повітрям, сонцем тощо.  

              Вихователями ДНЗ «Зірочка»   постійно проводиться педагогічна робота. Вони організовують різноманітні заходи, конкурси. Для діток участь у них - це справжнє свято і отримують вони від цього  задоволення.
            Вихователі чергували різні види діяльності: малювання на асфальті на  теми: «Здрастуй, літо!», «Хай завжди буде сонце», «Літо-це краса!», читання художньої літератури,проводилися бесіди з правил дорожнього руху і ОБЖ на теми «Червоний,

жовтий, зелений »,« Один вдома »,« Правила поведінки вдома, в транспорті, на ділянці », бесіди про здоров'я« Я і мій організм »,« Хвороби брудних рук », бесіди про   отруйні рослини та ягоди, бесіди на тему:«Свята народу України», проводилися різні види ігор з використанням національних традицій , ігри на орієнтування в  просторі.

        Таким чином  працівники ДНЗ «Зірочка» активно піклуються про своїх маленьких вихованців та всю роботу влітку спрямовують як на їх відпочинок, так і на оздоровлення. Бо, як  кажуть: «Повітря, сонце і вода для діток влітку кращі друзі!»